Boligutgifter 2019

Boligutgifter 2019

I Norge er det slik at så mange som 8 av 10 eier sin egen bolig. Dette betyr at boligutgifter er et interessant tema for mange av oss. De fleste som eier bolig har boliglån, betaler eiendomsskatt, kommunale avgifter, strøm og drømmer om å pusse opp. Vedlikehold er tross alt en viktig del av det å ivareta formuen din.

Vi er nå inne i 2019, og dette året kan bringe med seg noen endrede boligutgifter. Vi har derfor tatt en titt på hva du bør være oppmerksom på i tiden som kommer.

Strømregning og kommunale utgifter

Strømregningen er ofte et hett tema, og spesielt om vinteren. Da kommer det stadig opp saker i nyhetene om mennesker som ikke har råd til å betale regningen de har fått. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, ønsker å endre strømregningen vår. De vil at den skal være mindre knyttet til forbruk og i stedet ha et større fastledd. Det er dette de kaller effekttariffer. Om det blir gjennomført eller ikke vites ikke på nåværende tidspunkt, men mange frykter at dette vil gjøre strømregningen enda dyrere.

Eiendomsskatt, strøm og kommunale avgifter er noen av de mange utgiftene vi betaler for å bo. Denne andelen av boligutgiftene har også økt, og dermed vil det være vesentlig at vi ved neste valg får inn politikere som ser hvordan disse store utgiftene påvirker boligeieres økonomi.

Renter og slikt

Renten på boliglån har vært svært lav over lengre tid. Nå er det forventet at den vil øke. Den første økningen kom i september i fjor og det er forventet at det vil komme en ny økning denne våren. Skulle banken din være en av de som velger å sette opp renten, kan det være lurt å se på alternativene. Du har nemlig full mulighet til å refinansiere lånet ditt, enten ved å prute på renten i den banken du har lånet ditt i eller ved å flytte lånet ditt til en bank som tilbyr lavere rente. Dette er en enkel måte å få billigere bolig på.

Kilde www.mony.no

Norske boligpriser

Norske boligpriser har vært generelt sett vært høye. Spesielt i de store byene som Oslo, har budrundene vært heftige og mange boliger har gått langt over prisantydning. Tallene for 2019 tyder derimot på at boligprisene skal ned. Trenden er fremdeles slik at det er mange boliger til salgs, men det har også vært mange kjøpere. Det store antall kjøpere har ført til at ikke alle boliger har blitt solgt like raskt eller til den pris selgeren har forventet.

Skal du selge boligen din for så å kjøpe ny anbefaler ekspertene at du i 2019 sørger for å selge boligen din før du kjøper. Dette skyldes en viss usikkerhet rundt boligprisene og hvordan markedet vil utvikle seg fremover.

Bolig utenfor Oslo

Takket være de høye boligprisene i Oslo opplever mange av byene sør for hovedstaden et oppsving i tilflytningen. Sarpsborg er en av disse byene. Er du en av dem som bygger bolig i Sarpsborg er det viktig at du følger de forskriftene som er satt i plan- og bygningsloven. Det er også her viktig at du følger med på renteutviklingen og sørger for å bytte bank dersom renten blir for høy der du er. Uansett hvor du bor i landet er det mye du selv kan gjøre for å holde boligutgiftene i 2019 så lave som mulig.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.